Gidu sarakstsDaiga Andersone
26625559

Mārtiņš Lācis
26339150

Margita Jumīte
26117797

Aleksandrs Feigmanis
26416972

Jevgēnija Rastopčina
29553705

Māra Dakare
29825811

Aija Lubeja - Sube
29720042

Māris Parfianovičs
29282251

Valentīna Grīnberga
29649363

Marija Skurule
29439891

Lidija Gornostajeva
+371 29512166

Larisa Pavlina
29174756

Guna Beikerte
29138616

Kristīne Lozovska
29702066

Pēteris Stumburs
29503503

Anete Veldre
26594268

Stefānija Zagorska
26550113

Ida Meženiece
29368885

Rita Zvaigzne
29413931

Juris Kazaņenko
29241525

Aija Tamsone
26523557

Andris Geidāns
29161120

Santa Šterna
29487409

Aleksandrs Ozolnieks
29618524

Aija Spura
29497127

Baiba Līviņa
29193573

Silvija Lipska
29555100

Zane Šūpulniece
29249406

Biruta Endzele
26510033

Maija Timošenko
25929935

Andis Artmanis
22415791

Ilze Karlsone
29159589

Inga Lulla
26772235