Gidu sarakstsMārtiņš Lācis
26339150

Andis Artmanis
22415791

Aija Spura
29497127

Andris Geidāns
29161120

Aleksandrs Feigmanis
26416972

Ilze Karlsone
29159589

Māra Dakare
29825811

Jevgēnija Rastopčina
29553705

Lidija Gornostajeva
+371 29512166

Santa Šterna
29487409

Valentīna Grīnberga
29649363

Baiba Līviņa
29193573

Anete Veldre
26594268

Ida Meženiece
29368885

Larisa Pavlina
29174756

Kristīne Lozovska
29702066

Aija Tamsone
26523557

Pēteris Stumburs
29503503

Rita Zvaigzne
29413931

Margita Jumīte
26117797

Daiga Andersone
26625559

Guna Beikerte
29138616

Silvija Lipska
29555100

Māris Parfianovičs
29282251

Juris Kazaņenko
29241525

Maija Timošenko
25929935

Zane Šūpulniece
29249406

Aija Lubeja - Sube
29720042

Marija Skurule
29439891

Aleksandrs Ozolnieks
29618524

Stefānija Zagorska
26550113

Inga Lulla
26772235

Biruta Endzele
26510033