Gidu sarakstsJuris Kazaņenko
29241525

Andis Artmanis
22415791

Kristīne Lozovska
29702066

Anete Veldre
26594268

Santa Šterna
29487409

Biruta Endzele
26510033

Mārtiņš Lācis
26339150

Silvija Lipska
29555100

Larisa Pavlina
29174756

Aija Lubeja - Sube
29720042

Daiga Andersone
26625559

Aija Spura
29497127

Margita Jumīte
26117797

Marija Skurule
29439891

Ida Meženiece
29368885

Rita Zvaigzne
29413931

Aija Tamsone
26523557

Valentīna Grīnberga
29649363

Lidija Gornostajeva
+371 29512166

Aleksandrs Feigmanis
26416972

Jevgēnija Rastopčina
29553705

Maija Timošenko
25929935

Baiba Līviņa
29193573

Aleksandrs Ozolnieks
29618524

Māris Parfianovičs
29282251

Guna Beikerte
29138616

Pēteris Stumburs
29503503

Māra Dakare
29825811

Andris Geidāns
29161120

Zane Šūpulniece
29249406

Inga Lulla
26772235

Ilze Karlsone
29159589

Stefānija Zagorska
26550113