Gidu sarakstsPēteris Stumburs
29503503

Daiga Andersone
26625559

Larisa Pavlina
29174756

Anete Veldre
26594268

Andris Geidāns
29161120

Silvija Lipska
29555100

Stefānija Zagorska
26550113

Zane Šūpulniece
29249406

Valentīna Grīnberga
29649363

Jevgēnija Rastopčina
29553705

Aija Tamsone
26523557

Inga Lulla
26772235

Māra Dakare
29825811

Aija Spura
29497127

Mārtiņš Lācis
26339150

Guna Beikerte
29138616

Aleksandrs Feigmanis
26416972

Aija Lubeja - Sube
29720042

Baiba Līviņa
29193573

Juris Kazaņenko
29241525

Ilze Karlsone
29159589

Kristīne Lozovska
29702066

Aleksandrs Ozolnieks
29618524

Biruta Endzele
26510033

Andis Artmanis
22415791

Māris Parfianovičs
29282251

Maija Timošenko
25929935

Santa Šterna
29487409

Marija Skurule
29439891

Ida Meženiece
29368885

Margita Jumīte
26117797

Rita Zvaigzne
29413931

Lidija Gornostajeva
+371 29512166