SAITES:
www.wftga.org Pasaules tūrisma gidu asociāciju federācija
www.feg-touristguides.org Eiropas tūrisma gidu asociāciju federācija
www.csb.gov.lv Latvijas galvenie statistikas rādītāji
www.tava.gov.lv Latvijas oficiālais tūrisma portāls
www.liveriga.com Rīgas pilsētas oficiālais tūrisma portāls
www.kultura.lv Latvijas kultūras aktualitātes, kultūrpolitika, kultūras ikonas un personības
www.muzeji.lv Latvijas muzeju katalogs, muzeju aktualitātes
www.citariga.lv Rīgas vēstures enciklopēdija, Rīgas apskates vietas
www.tava.gov.lv/lv/turisma-organizacijas Biedrības (sabiedriskās organizācijas) tūrisma jomā
www.latvia.eu Pamatinformācija par Latviju
www.latvia.travel/lv/raksts/isuma-par-latviju  
www.latvia.travel/en  


NORMATĪVI:
Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.‒2020.gadam
  www.likumi.lv/doc.php?id=267332
2013.gada 17.decembrī Rīgas domē apstiprinātie saistošie noteikumi
  Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā
Tūrisma likums (1998.g.)
  www.likumi.lv/doc.php?id=50026
15.`pants – “Tūristu gids kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs”
Ministru kabineta 25.11.2003. noteikumi. Nr.666 „Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums”
  http://www.likumi.lv/doc.php?id=81544&from=off

 
Latvijas Profesionālo Gidu Asociācija
Dibināta 2002. gada 17. janvārī.
2002. gadā LPGA uzņemta Eiropas valstu tūristu gidu asociāciju federācijā (www.feg-touristguides.com).
LPGA apvieno dažādu profilu gidus, tanī skaitā ekskursiju gidus, koordinē profesionālo gidu darbību, aizstāv to intereses un pārstāv Latvijas profesionālos gidus gan Latvijā, gan ārpus tās.
LPGA piedāvā ekskursijas.
www.giduasociacija.lv
 

 
Latvijas Tūrisma Gidu Asociācija
Dibināta 1994.gadā.
LTGA sastāv Pasaules Tūristu Gidu Asociāciju Federācijā (www.wftga.org).
LTGA darbības mērķi: popularizēt, organizēt un vadīt gidu darbību, sekmējot tūrisma attīstību Latvijā; piedalīties gidu profesionālajā sagatavošanā, apmācībā un sertifikācijā; organizatoriskā, metodiskā, saimnieciskā darbībā gan Latvijā gan ārzemes. LTGA e-pasts: vijtauts@gmail.com